ĐĂNG KÝ NGAY BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHĂM SÓC FANPAGE

GÓI DỊCH VỤ

STANDARD

PROFESSIONAL

PREMIUM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

5.000.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

10.000.000 VNĐ

Kiểm tra hoạt động fanpage hàng ngày

Cập nhật thông tin fanpage (địa chỉ, sđt, email, website, sản phẩm/dịch vụ)

Tối ưu SEO Fanpage

1 lần / 3 tháng

1 lần / 3 tháng

1 lần / 3 tháng

Post bài sản phẩm mục Cửa hàng/bài dịch vụ mục Dịch vụ

5 bài / tháng

10 bài / tháng

20 bài / tháng

Viết Pos bài chăm sóc Fanpage

20 bài / tháng

40 bài / tháng

80 bài / tháng

Viết bài chạy Quảng Cáo (Khi Khách có yêu cầu)

1 bài / tháng

2 bài / tháng

Tăng lượt like, lượt theo dõi Fanpage THẬT

>50 like / tháng

> 100 like / tháng

> 200 like / tháng

Đánh giá 4-5 sao Fanpage

1 lần / tháng

2 lần / tháng

3 lần / tháng

Tăng tương tác bài viết tự nhiên (like, comment, share)

> 1000 tương tác / tháng

> 2000 tương tác / tháng

> 4000 tương tác / tháng

Chia sẻ các bài viết, video lên các group số lượng lớn thành viên để quảng bá, bán hàng

2 Group / ngày

4 Group / ngày

8 Group / ngày

Thiết kế hình ảnh banner, ảnh bìa chuyên nghiệp, ảnh chạy quảng cáo, ảnh cho bài viết…

2 lần / 3 tháng

6 lần / 3 tháng

Bám đuổi KH từ Website qua Facebook (Khi Khách Hàng có nhu cầu Remarketing)

2 lần / 3 tháng

5 lần / 3 tháng

Báo cáo hằng tháng, so sánh kết quả trước và sau khi quản trị, chăm sóc Fanpage

Thiết kế Banner

1 banner / tháng

2 banner / tháng

3 banner / tháng

GÓI STANDARD

5.000.000 VNĐ

Kiểm tra hoạt động fanpage hàng ngày

Cập nhật thông tin fanpage (địa chỉ, sđt, email, website, sản phẩm/dịch vụ)

Tối ưu SEO Fanpage

1 lần / 3 tháng

Post bài sản phẩm mục Cửa hàng/bài dịch vụ mục Dịch vụ

5 bài / tháng

Viết Pos bài chăm sóc Fanpage

20 bài / tháng

Viết bài chạy Quảng Cáo (Khi Khách có yêu cầu)

Tăng lượt like, lượt theo dõi Fanpage THẬT

>50 like / tháng

Đánh giá 4-5 sao Fanpage

1 lần / tháng

Tăng tương tác bài viết tự nhiên (like, comment, share)

> 1000 tương tác / tháng

Chia sẻ các bài viết, video lên các group số lượng lớn thành viên để quảng bá, bán hàng

2 Group / ngày

Thiết kế hình ảnh banner, ảnh bìa chuyên nghiệp, ảnh chạy quảng cáo, ảnh cho bài viết…

Bám đuổi KH từ Website qua Facebook (Khi Khách Hàng có nhu cầu Remarketing)

Báo cáo hằng tháng, so sánh kết quả trước và sau khi quản trị, chăm sóc Fanpage

Thiết kế Banner

1 banner / tháng

GÓI PROFESSIONAL

7.000.000 VNĐ

Kiểm tra hoạt động fanpage hàng ngày

Cập nhật thông tin fanpage (địa chỉ, sđt, email, website, sản phẩm/dịch vụ)

Tối ưu SEO Fanpage

1 lần / 3 tháng

Post bài sản phẩm mục Cửa hàng/bài dịch vụ mục Dịch vụ

10 bài / tháng

Viết Pos bài chăm sóc Fanpage

40 bài / tháng

Viết bài chạy Quảng Cáo (Khi Khách có yêu cầu)

1 bài / tháng

Tăng lượt like, lượt theo dõi Fanpage THẬT

> 100 like / tháng

Đánh giá 4-5 sao Fanpage

2 lần / tháng

Tăng tương tác bài viết tự nhiên (like, comment, share)

> 2000 tương tác / tháng

Chia sẻ các bài viết, video lên các group số lượng lớn thành viên để quảng bá, bán hàng

4 Group / ngày

Thiết kế hình ảnh banner, ảnh bìa chuyên nghiệp, ảnh chạy quảng cáo, ảnh cho bài viết…

2 lần / 3 tháng

Bám đuổi KH từ Website qua Facebook (Khi Khách Hàng có nhu cầu Remarketing)

2 lần / 3 tháng

Báo cáo hằng tháng, so sánh kết quả trước và sau khi quản trị, chăm sóc Fanpage

Thiết kế Banner

2 banner / tháng

GÓI PREMIUM

10.000.000 VNĐ

Kiểm tra hoạt động fanpage hàng ngày

Cập nhật thông tin fanpage (địa chỉ, sđt, email, website, sản phẩm/dịch vụ)

Tối ưu SEO Fanpage

1 lần / 3 tháng

Post bài sản phẩm mục Cửa hàng/bài dịch vụ mục Dịch vụ

20 bài / tháng

Viết Pos bài chăm sóc Fanpage

80 bài / tháng

Viết bài chạy Quảng Cáo (Khi Khách có yêu cầu)

2 bài / tháng

Tăng lượt like, lượt theo dõi Fanpage THẬT

> 200 like / tháng

Đánh giá 4-5 sao Fanpage

3 lần / tháng

Tăng tương tác bài viết tự nhiên (like, comment, share)

> 4000 tương tác / tháng

Chia sẻ các bài viết, video lên các group số lượng lớn thành viên để quảng bá, bán hàng

8 Group / ngày

Thiết kế hình ảnh banner, ảnh bìa chuyên nghiệp, ảnh chạy quảng cáo, ảnh cho bài viết…

6 lần / 3 tháng

Bám đuổi KH từ Website qua Facebook (Khi Khách Hàng có nhu cầu Remarketing)

5 lần / 3 tháng

Báo cáo hằng tháng, so sánh kết quả trước và sau khi quản trị, chăm sóc Fanpage

Thiết kế Banner

3 banner / tháng

LƯU Ý :

  • Thiết kế Banner thêm: 500.000 VNĐ/banner.
  • Bộ 8 Banner : 3.000.000 VNĐ ( 375.000 VNĐ /banner )