Điều kiện bảo hành website:

– Căn cứ vào thời gian hợp đồng và bảo trì dịch vụ hàng năm của SunDigi đối với Khách hàng

– Gặp sự cố lỗi do phía nhà cung cấp

– Source code có vấn đề, web bị đơ đứng lỗi giao diện chức năng mà chưa bị can thiệp từ bên ngoài.

Điều kiện không bảo hành webiste:

– Web đã chịu tác động thay đổi chỉnh sửa code từ phía KH và bên thứ 3 can thiệp