Dịch vụ Facebook Ads là gì?

Quảng cáo Online truyền tải Chương trình ưu đãi, thông điệp, thương hiệu đến với cộng đồng Facebook

Hiển thị phân phối tự động theo tiêu chí nhân khẩu học, sở thích, hành vi, vị trí địa lý…

Trả phí theo lượt click, like trang, tương tác bài viết, website

7 LỢI ÍCH CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK

Chạm vào lượng người dùng Facebook “Khổng lồ”
Tiếp cận đúng đối tượng tiềm năng
Tính lan truyền rộng và nhanh chóng
Chi phí thấp
Khả năng kết nối, tương tác cao
Dễ dàng tùy chỉnh - Kiểm soát - Đo lường hiệu quả
Đa dạng cách thức quảng cáo
Khả năng kết nối, tương tác cao
Dễ dàng tùy chỉnh - Kiểm soát - Đo lường hiệu quả
Đa dạng cách thức quảng cáo

QUY TRÌNH CHẠY FACEBOOK ADS

Bước 1
Làm thẻ Visa/Facebook. Tạo tài khoản chạy ads
Bước 2
Nghiên cứu khách hàng
Bước 3
Nghiên cứu đối thủ
Bước 4
Lên nội dung, tạo chiến dịch quảng cáo thử
Bước 5
Tiếp thị lại

SUNDIGI CAM KẾT DOANH SỐ VÀ HOÀN PHÍ QUẢN LÝ

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Khách hàng
Nước Mắm Tĩn

Khách hàng
Em ơi!

Khách hàng
Usapaincenter