Dịch Vụ Tên Miền (Domain)

Tên miền (Domain) là gì? Tên miền là một đường dẫn tới trang Web của doanh nghiệp, hay nó có thể được gọi là “địa chỉ web”. Tên miền là một trong những điều kiện cần cho một Website và […]

Dịch Vụ Hosting

Hosting là gì? Hosting hay Web hosting là một không gian lưu trữ online. Được chia nhỏ từ hệ thống server, giúp bạn đăng tải dữ liệu, xuất bản website,hoặc các ứng dụng trên internet. Khi sử dụng hệ thống […]

Dịch Vụ Quản Trị – Chăm Sóc Website

CHĂM SÓC WEBSITE Thực trạng website hiện tại của quý khách như thế nào ? WEB CHƯA ĐẸP Hình ảnh không hiển thị hoặc bị bóp méo do upload không đúng kích thước qui định KHÓ TÌM KIẾM Không tìm […]