EM ƠI!

Bạn có biết “Em Ơi” là hai từ được sử dụng rất rất nhiều trong tiếng Việt. Khi bạn gọi ai đó “Em Ơi”, hẳn là bạn đang cần tìm sự hỗ trợ từ ai đó đúng không?
 
Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn khi bạn gọi hai tiếng “Em Ơi”. Trợ lý cá nhân EM sẽ ghi nhận yêu cầu công việc và tiến hành, giám sát thay bạn.