CASE STUDY THÀNH CÔNG

KÊNH 1: GOOGLE ADS
KÊNH 2: DOANH SỐ TIKI
KÊNH 3: DOANH SỐ LAZADA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus le

KÊNH 1: GOOGLE ADS
KÊNH 2: DOANH SỐ LAZADA
KÊNH 3: DOANH SỐ TIKI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus ullamcorpr mattis, pulvinar dapibus leo.

KÊNH 1: GOOGLE ADS
KÊNH 2: DOANH SỐ LAZADA
KÊNH 3: DOANH SỐ TIKI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN MARKETING - CAM KẾT DOANH SỐ

tam giac nguoc

01

HOÀN THÀNH TOÀN BỘ KIT KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

tam giac nguoc

02

GỬI NỘI DUNG & HÌNH ẢNH CẦN QUẢNG CÁO

03

NGHIÊN CỨU DATA KHÁCH HÀNG VÀ LỌC DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

06

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHIA SẺ LỢI NHUẬN

05

TRACKING DOANH SỐ THU ĐƯỢC

04

KHỞI CHẠY ADS VÀ TỐI ƯU ADS ĐỒNG HÀNH TƯ VẤN HÀNG TUẦN CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO

QUY TRÌNH THỰC HIỆN MARKETING - CAM KẾT DOANH SỐ

01

HOÀN THÀNH TOÀN BỘ KIT KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

02

GỬI NỘI DUNG & HÌNH ẢNH CẦN QUẢNG CÁO

03

NGHIÊN CỨU DATA KHÁCH HÀNG VÀ LỌC DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

04

KHỞI CHẠY ADS VÀ TỐI ƯU ADS ĐỒNG HÀNH TƯ VẤN HÀNG TUẦN CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO

05

TRACKING DOANH SỐ THU ĐƯỢC

06

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHIA SẺ LỢI NHUẬN

SUNDIGI luôn ĐỒNG HÀNH & TƯ VẤN xuyên suốt với KH khi chạy doanh số

Hỗ trợ KH kiểm tra và quản lý fanpage hiệu quả nhất để checking doanh số

KH có DOANH SỐ THẬT: 100% KH vui vẻ chia sẻ lợi nhuận cho SUNDIGI – Đối tác ĐỒNG HÀNH DÀI HẠN