Hướng Dẫn Share Quyền Quản Trị Kênh Youtube

Tác giả: sundigi28 Tháng Mười, 2021

Bước 1: Truy cập vào tài khoản Youtube của bạn => bấm chọn “YouTube Studio”

thêm quyền quản lý kênh youtube

Bước 2: Bấm chọn phần “Cài Đặt” 

thêm quyền quản lý kênh youtube

Bước 3: Trong phần “Cài Đặt” chọn mục “Quyền” rồi bấm nút “Mời”

thêm quyền quản lý kênh youtube

Bước 4: Nhập email ([email protected]) bạn muốn chia sẻ quyền quản trị => chọn quyền truy cập “người quản lý” – Bấm nút “ Xong” và nhấn “Lưu” để gửi lời mời.

 

thêm quyền quản lý kênh youtube

Có thể bạn cần