Hướng Dẫn Share Quyền Quản Trị Gmap

Tác giả: sundigi29 Tháng Mười, 2021

Vào https://business.google.com/ => Đăng nhập bằng Email quản lý Gmap

Click vào Gmap cần share quyền quản trị. Ví dụ Izen Food

Cột bên trái, kéo xuống chỗ “Người dùng

Bấm vào biểu tượng Thêm người

Bấm vào Mời người dùng mới

Nhập email webchuan.com@gmail.com và chọn vài trò Người quản lý. xong bấm Mời

Có thể bạn cần