Hướng Dẫn Kháng Nghị Google Map Tạm Ngưng 2023

Tác giả: sundigi21 Tháng Chín, 2023

Các bước chuẩn bị
+ Tài khoản kháng nghị là chủ sở hữu map
+ Hình ảnh mặt tiền (có bảng hiệu thể hiện rõ địa chỉ)
+ Lấy mã hồ sơ doanh nghiệp trong map
Bước 1 : Lấy mã hồ sơ doanh nghiệp trong google map

Bước 2: Kháng nghị Chính
Vào link : https://support.google.com/business/troubleshooter/2690129?dark=0&sjid=3761441051924666743-AP

Làm theo thứ tự trên hình

Sau khi bấm nút gởi bạn check gmail và chờ Google xem xét từ 3 đến 7 ngày.

Có thể bạn cần